Bestuur & commissies

We moeten het samen doen

Bij Tennisvereniging ’t Noord End zijn veel leden ook lid van een commissie. Zij zorgen samen met de rest van de vrijwilligers (en dat zijn álle leden) dat alles op het tennispark reilt en zeilt.
En zo draagt iedereen zijn steentje bij aan een leuke club!

Het bestuur

Het bestuur is er voor het grotere overzicht en het beleid op de lange termijn. Met nauwe samenwerking met alle commissies kunnen we de club voor de toekomst gezond houden.