Lidmaatschap en contributie

Je kunt je het hele jaar door ONLINE aanmelden met dit Aanmeldingsformulier. Bij aanmelding na 30 juni betaal je slechts voor de periode tot het einde van het kalenderjaar. 

Als nieuw lid word je in de loop van het seizoen ingedeeld bij werkzaamheden.


Contributie

Het tennisseizoen op onze banen loopt van 1 april t/m 31 oktober. De contributie wordt geheven per kalenderjaar en verschilt per categorie:

  • Juniorlid: € 50,- (incl.  15,85 KNLTB-bijdrage)
  • Seniorlid: € 100,- (incl.  15,85 KNLTB-bijdrage)
  • Senior competitielid: € 50,- (Als je bij een andere vereniging volledig KNLTB-lid bent, maar bij ons competitie speelt)  
  • Donateurs, steunende of wachtende leden: € 13,-.

Korting bij incasso

Wij vragen je om een (doorlopende) machtiging tot incasso te geven, er worden geen contributiefacturen afgegeven. Als dank krijg je € 5,- korting op je contributie. Wil je geen machtiging afgeven, dan dien je de contributie voor 15 januari te betalen op rekeningnummer NL59 RABO 0326 8010 14.

Afmelden

Afmelden kun je schriftelijk (per e-mail) doen via ledenadministratie@tvnoordend.nl. Voor het seizoen 2023 kun je je tot 1 december 2022 afmelden. Er wordt bij te laat afmelden geen contributie terugbetaald.